COMUNICAT DE PRESĂ

antet_icar_fami18

București, 15.07.2019

Conferință finală de diseminare a rezultatelor proiectului

 

Fundația ICAR va organiza în data de 18 iulie 2019, conferința finală de informare și diseminare a rezultatelor proiectului Servicii de Ocrotirea Sănătății pentru Solicitanții de Azil – S.O.S. S.A.”, FAMI 18.02.02.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 09:30, la Green Hours, București, strada Calea Victoriei Nr. 120, Sectorul 1.

Proiectul mai sus menționat, implementat de către Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom și finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, a contribuit la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

Activitățile proiectului s-au desfășurat in perioada 24 iulie 2018 – 23 iulie 2019, în cele șase Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitații de Azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din orașele București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu.

Specialiștii psiho-sociali care au derulat activități în aceste Centre au urmărit, într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, au fost efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști au acordat consultații medicale săptămânale.

Prin proiect, au fost asigurate și teste și investigații medicale, recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Peste 1000 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) au beneficiat de servicii medicale și au fost informați și consiliați cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

 

Persoană de contact:

Irina Conduruta, e-mail irina@icarfoundation.ro ; telefon: 021 321 22 21

Fundația ICAR

Poza de profil pentru Alexandru Vladescu

(70 Posts)