Comunicat demarare proiect „Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi”, cod SMIS 102976

Comunicat de presă

11.05.2018

 

Orașul Flămânzi, în calitate de Beneficiar, impelmentează proiectul „Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi”, cod SMIS 102976, în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Fundația ICAR, TOURISM HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 21 martie 2021.

 

Proiectul urmărește reducerea numărului de comunități marginalizate aflate in risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate în Orașul Flămânzi, Județul Botoșani.

 

Activitățile realizate în cadrul proiectului vor conduce la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante la nivel național și la soluționarea nevoilor specifice grupului țintă, menite să sprijine depășirea crizei economice, crearea condițiilor de favorizare a dezvoltării unei economii competitive și un grad ridicat de ocupare a forței de muncă. Abordarea strategiei este una bazată pe obiective ambițioase cu privire la ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima.

 

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului va fi format din persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (identificate prin intermendiul analizei sociale preliminare), care locuiesc în una din cele cinci zone marginalizate existente la nivelul orașului Flamânzi: ”Ansamblu de blocuri”, ”La moara dracilor”, ”Cătun Balta Roșie”, ”Stejarului”, ”Țiglău Cioate”.

 

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt: 1 Centru Comunitar Integrat pentru furnizarea de servicii în folosul comunității; 600 de persoane din comunitățile marginalizate recrutate pentru participare la activitățile din cadrul proiectului; 30 de persoane instruite în vederea îmbunătățirii spiritului de cetățenie civică; 3 grupe de voluntari funcționale și active în cadrul comunității; 1 program tip școală după școală implementat; 50 participanți la programul de tip școală după școală pentru școlari; 50 de subvenții acordate elevilor care frecventează școala; 48 de locuri în tabăra tematică acordate elevilor cu rezultate academice bune; 20 de tineri participanți la programe de internship; 375 de persoane care vor beneficia de o informare corectă și complexă cu privire la piața muncii; 50 de femei instruite în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii; 375 persoane care beneficiază de servicii de mediere și plasare pentru reducerea obstacolelor din calea angajării; 113 persoane plasate; 10 școli de antreprenoriat organizate; 150 de participanți la instruire antreprenorială; 150 de planuri de afaceri inițiate; 30 de planuri de afaceri finanțate; 30 de noi firme înființate; Minim 50 de vârstnici implicați în activitățile derulate in cadrul sălii de socializare bătrâni/Clubul Seniorilor; Minim 300 de persoane informate cu privire la accesul la servicii medicale; 600 de persoane care beneficiază de analize medicale de bază; 30 de persoane sprijinite pentru soluționarea problemelor și clarificării situațiilor locative; 30 locuințe care beneficiază de servicii de îmbunătățire a condițiilor de – racordare, reabilitare, conectare la utilități.

 

Valoarea totală a proiectului este de 20.928.921,65 lei, din care 17.611.959,52 lei contribuția Uniunii Europene și 2.891.940,64 lei contribuție din bugetul național.

 

Date de contact:

Manager Proiect – Miulescu Mariana, tel: 0755114260, e-mail: orasflamanzi@yahoo.com