Servicii de sănătate pentru solicitanții de azil din România

București, 17.09.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Servicii de sănătate pentru solicitanții de azil din România

Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementeaza proiectul „Servicii de
Ocrotire a Sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S. – S. A.)”, în perioada
27.07.2018 – 26.07.2019. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 18.02. Proiectul va
contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil
din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică
a acestora.
Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul
României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase Centre de
cazare și proceduri aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din
București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al
proiectului fac parte și solicitanții de azil din centrele închise ale Inspectoratului
General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.
Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de consultaţii, investigaţii, analize şi
tratamente medicale si vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la
sistemul de asistenţa medicală din Romania, drepturile și obligaţiile pe această linie,
normele de igienă şi sănătate publică.
Totodată, cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere
psihologică de specialitate în centrele de cazare IGI.
Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o
primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor
categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli
cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și
identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării
generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor
acorda consultații medicale săptămânale.
Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de
medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase
prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale
solicitanților de azil din România.

Poza de profil pentru Alexandru Vladescu

(70 Posts)