Cine suntem

Fundația ICAR a început să prindă contur chiar de la primele ore ale Revoluției din 1989, când dr. Camelia Doru, pe atunci medic la Spitalul Județean din Ploiești, alerga printre răniții de pe străzi pentru a le acorda primul ajutor. Nu în calitate de angajat al spitalului, ci în calitate de om. În noua și fragila libertate instalată, fiind atentă la nevoile celor surghiuniți de sistemul proaspăt răsturnat și fiind dornică să ajute, dr. Doru, având alături o mână de oameni inimoși, a pus bazele unei mici organizații prin care dorea să repare, pe cât posibil, rănile fizice și sufletești ale celor oprimați de fostul regim. De atunci, istoria Fundației s-a confundat, timp de mulți ani, cu istoria personală a Cameliei Doru. Fundația a prins aripi cu ajutorul Seniorului Corneliu Coposu, pentru ca apoi să primească sprijin de la alte personalități, precum Constantin Ticu Dumitrescu, iar prin strângerea de fonduri și prin solicitarea de finanțări externe, echipa ICAR s-a asigurat că Fundația își respectă misiunea.

Înregistrarea oficială a Centrului de Reabilitare ICAR din București s-a făcut în 1992, Fundația ICAR fiind printre primele ONG-uri înființate în România. De atunci, și-a concentrat eforturile pentru acordarea, în mod gratuit, de suport medical, psihologic, social și juridic celor care, din motive politice, au fost victime ale represiunii regimurilor totalitare.

Fundația ICAR este prima și singura organizație din România care a pus la punct și implementează un astfel de program. Inițial, acesta s-a adresat foștilor deținuți politici din România și familiilor restrânse ale acestora, iar nevoia de astfel de servicii a fost identificată și în alte regiuni ale țării, așa încât Fundația a deschis încă două centre de reabilitare, la Iași (în 1995) și la Craiova (în 1998).

Prin rețeaua proprie de specialiști sau prin trimiterea către specialiști externi, Fundația ICAR a asigurat și asigură servicii medicale și psihologice, precum și asistență juridică celor care au avut de suferit de pe urma unor grave încălcări ale drepturilor omului: persoane arestate și condamnate din motive politice, etnice, religioase, celor ce au fost victime ale deportărilor, exploatării, ale politicilor de exterminare din lagărele de concentrare, celor supuși torturii ori tratamentelor inumane.

Din 2002, Fundația ICAR și-a mărit grupul țintă de beneficiari, după ce a observat că, în România, a apărut o nouă categorie de persoane care aveau nevoie de servicii de reabilitare: migranții. Adaptându-se schimbărilor ce s-au petrecut odată cu trecerea României de la statutul de țară de origine a migranților la acela de țară de destinație sau de tranzit a acestora, Fundația ICAR și-a întregit misiunea prin includerea, printre beneficiarii serviciilor sale gratuite, a refugiaților, solicitanților de azil, persoanelor ajunse pe teritoriul României fără documente, supraviețuitorilor represiunilor din țările din care provin. Români sau străini, au aceleași nevoi de bază: accesul la servicii medicale pentru rănile fizice, la servicii psihologice pentru ameliorarea traumelor psihice și la servicii juridice, pentru a căpăta un statut legal în noua lor țară. Bineînțeles, pentru toate acestea au fost semnate protocoale de colaborare cu Inspectoratul Român pentru Imigrări (IGI), Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) și cu alte instituții și autorități locale. Pentru un contact mai eficient cu migranții și o comunicare mai bună, fundația a deschis un punct de lucru în cadrul căminului de refugiați din București.

În 2010, Fundația ICAR a deschis puncte de lucru în toate căminele de refugiați ale IGI în țară: la Galați, Rădăuți (jud. Suceava), Timișoara și Șomcuta Mare (jud. Maramureș). Deschiderea noilor puncte de lucru a fost posibilă printr-un proiect finanțat de Fondul European pentru Refugiați.

 

Misiune

Prin acordarea de servicii gratuite pentru grupuri vulnerabile, persoane marginalizate, victime ale încălcărilor flagrante ale drepturilor omului, Fundația ICAR contribuie la consolidarea democrației.

Obiective

  • Recunoașterea și recunoștința pentru supraviețuitorii gravelor încălcări ale drepturilor omului –arestați, condamnați și/sau executați din motive politice, din motive de apartenență etnică sau religioasă, victime ale politicilor de deportare, exploatare și exterminare din lagărele de concentrare, victime ale torturii, relelor tratamente și persoane supuse tratamentelor degradante – prin crearea oportunității și asigurarea accesului acestora la servicii de reabilitare.
  • Promovarea dreptului victimelor și a familiilor acestora la reabilitare medicală și psihologică, la reparații morale, legale și sociale, inclusiv la compensații financiare.
  • Contribuția la îmbunătățirea nivelului de trai al victimelor încălcării drepturilor omului din rândul foștilor deținuți politici, refugiaților și solicitanților de azil, prin asigurarea serviciilor de reabilitare medicală, psihologică și juridică.
  • Sprijinirea activităților de prevenire a încălcării drepturilor omului și de conștientizare a consecințelor nerespectării acestora.

Rezultate

 Peste 37.000 de consultații medicale pentru deținuți politici și rude de gradul I ale acestora.

  • Circa 2.500 de consultații psihologice oferite victimelor torturii, relelor tratamente etc., dintre foștii deținuți politici, refugiați, solicitanți de azil sau alte persoane ajunse pe teritoriul României ca urmare a deciziei de a părăsi țara de origine din cauza oprimării etc
  • Peste 50 de proiecte derulate în beneficiul refugiaților, solicitanților de azil, RTT etc.
  • 15 parteneriate încheiate, de-a lungul timpului, cu instituții și autorități naționale care lucrează în domenii asociate activității Fundației ICAR
  • 20 de parteneriate internaționale încheiate pentru schimb de experiență și bune practici între specialiști care lucrează cu victime ale torturii, relelor tratamente etc

Peste 5.000 de persoane vulnerabile, români și străini, sprijinite de Fundația ICAR prin serviciile specifice misiunii sale.

Poza de profil pentru Tatiana Dabija

(105 Posts)