Servicii medicale

Fundatia ICAR acorda fostilor detinuti politici din Romania, refugiatilor, solicitantilor de azil, precum si rudelor apropiate ale acestora o serie de servicii medicale de medicina generala, psihiatrie, cardiologie, urologie, fizioterapie si kinetoterapie.
Serviciile sutn acordate gratuit si sunt oferite de profesionisti cu inalta pregatire si experienta. Beneficiarii din categoriile mentionate sunt identificati si referiti catre Centrul medical de reabilitare ICAR din Bucuresti de catre specialistii ICAR din domeniul psiho-social sau de catre alte ONG si institutii relevante. Programarile se pot face la numarul de telefon 0040 21 321 22 21.

Documentatie medicala privind presupuse cazuri de tortura si rele tratamente
Serviciile medicale acordate de ICAR includ evaluari si certificate medicale (rapoarte privind afectiuni fizice, psihiatrice si psihologice) care probeaza consecintele fizice si psihologice ale traumei (de exemplu, in cazuri de tortura sau cruzime, tratamente sau pedepse inumane sau degradante). Examinarile sunt planificate / rapoartele sunt eliberate la cererea avocatilor clientilor, a altor ONG sau a Tribunalului.

Cele mai multe rapoarte eliberate de ICAR sunt folosite ca probe in instantele nationale in faza judecatoreasca a procedurii de azil. ICAR elibereaza, de asemenea, rapoarte de evaluare psihiatrica si psihologica pentru cazurile care ajung in instantele europene si internationale (de exemplu, in 2009, 67 de evaluari psihiatrice si 73 de evaluari psihologice au fost folosite la CEDO de asociatia victimelor evenimentelor din decembrie 1989, “Asociatia 21 Decembrie 1989”, in procesul contra statului roman).

In functie de timpul disponibil, ICAR poate elibera evaluari medicale si certificate medicale (rapoarte privind afectiuni fizice, psihiatrice si psihologice) si altor persoane interesate. Pentru mai multe informatii si pentru programari: tel. 0040 21 321 22 21; e-mail: icar@icarfoundation.ro.

Centrul Medical de Reabilitare ICAR ofera beneficiarilor servicii medicale, psihologice, sociale si juridice. Cititi mai multe despre proiectele ICAR.