Servicii de sănătate pentru îmbunătățirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil din România

Comunicat de presă

22 iulie 2016

Fundația ICAR, în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, a lansat proiectul „Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România”, finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 16.03.

Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.

Activitățile principale ale proiectului se vor desfășura pe parcursul a doi ani în cele șase Centre de cazare și proceduri aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Cel puțin 600 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) vor beneficia de servicii medicale, iar aproximativ 1200 de solicitanți de azil vor fi informați și consiliați cu privire la drepturile lor în ceea ce privește sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Bugetul total al proiectului este de 2.782.329.56 lei, din care 5% reprezintă contribuția ICAR.

Persoană de contact:
Radu Meiroșu, Asistent proiect
E-mail: radu@icarfoundation.ro

Comunicatul integral poate fi citit aici.

Poza de profil pentru Radu Meirosu

(9 Posts)